این شاخه به زبان‌های دیگر:
   
آلمانی  (80)   اسپرانتو  (5)   انگلیسی  (198)  
اوکراینی  (10)   ایتالیایی  (46)   دانمارکی  (7)  
روسی  (47)   رومانیایی  (15)   سوئدی  (14)  
فرانسوی  (31)   هلندی  (32)   چکی  (35)  
چینی ساده‌شده  (9)   چینی  (2)   کاتالایی  (37)