Ev kategorî bi zimanên din:
   
Almanî  (309)   Baskî  (12)   Bosnî  (2)  
Danîmarqî  (46)   Farisî  (7)   Fransizî  (142)  
Fînî  (4)   Galîkî  (9)   Hirvatî  (13)  
Holandî  (331)   Japonî  (59)   Katalonî  (189)  
Koreyî  (9)   Litwanî  (50)   Norvecî  (226)  
Polonî  (202)   Portugalî  (7)   Romanî  (13)  
Rûsî  (8)   Swêdî  (146)   Taylandî  (12)  
Teterî  (2)   Tirkî  (60)   Ukranî  (51)  
Viyetnamî  (0)   Yûnanî  (21)   Çekî  (33)  
Çîniya Hêsan  (42)   Îngilîzî  (4,040)   Îslandî  (4)  
Îspanî  (548)   Îtalî  (167)