Ev kategorî bi zimanên din:
   
Azerî  (4)   Bosnî  (4)   Denîmerqî  (46)  
Elmanî  (60)   Erebî  (75)   Ermenî  (4)  
Esperantî  (269)   Farisî  (15)   Ferensî  (216)  
Hindî  (41)   Hollendî  (38)   Ingilîzî  (1,858)  
Japonî  (225)   Katalonî  (37)   Litvanî  (14)  
Mecerî  (2)   Norvêcî  (29)   Polonî  (87)  
Porteqalî  (129)   Qoreyî  (6)   Romanî  (52)  
Rûsî  (381)   Sardînî  (30)   Spanî  (478)  
Swêdî  (45)   Taywanî  (5)   Tirkî  (153)  
Ukrayînî  (34)   Çekî  (31)   Çîniya Hêsan  (34)  
Çînî  (19)   Îtalî  (456)